Vård

Hemrehabilitering

Vi kommer hem till dig och ger dig vård, rehabilitering och träning i hemmet

Hemrehabilitering ges efter sjukhusvistelse, när rehabilitering behöver ske i hemmet eller när du inte har förutsättningar att ta dig till vår mottagning.
Vi erbjuder kontakt inom 24 timmar alla vardagar.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt för dig som patient.

Boka hemrehabilitering på 08 – 501 00 570.

Sjukgymnast/ Fysioterapeut

Det är inte alltid lätt att veta hur man bäst tar hand om sin kropp när man har ont. Sjukgymnastik/fysioterapi används för att behandla en mängd olika hälsotillstånd som påverkar kroppen. Våra terapeuter hjälper dig att lindra och behandla smärta och besvär både i vardagen, vid skada, eller före och efter operation.

Välkommen att boka tid hos våra legitimerade sjukgymnaster och fysioterapeuter på 08 – 501 00 570.

Dietist

Maten har en avgörande betydelse för din hälsa och välmående, vare sig du är frisk eller sjuk. Våra dietister hjälper dig med individuell kostrådgivning och program för att förebygga sjukdomar, om du behöver gå upp eller ned i vikt, bli frisk eller må bättre.

Välkommen att boka tid hos våra legitimerade dietister på 08 – 501 00 570.

Arbetsterapeut

Våra arbetsterapeuter hjälper dig med det du behöver för att få en högre livskvalitet. Vårt mål är att du ska ha möjlighet till en fungerande vardag i hemmet, en aktiv fritid och delaktighet på arbete eller i skola. För dig som inte har möjlighet att ta dig till mottagningen erbjuder vi hembesök.

Välkommen att boka tid hos våra legitimerade arbetsterapeuter på 08 – 501 00 570.

Kiropraktor

Har du smärtor och besvär i t.ex. rygg eller nacke? Vår kiropraktor hjälper dig med behandling av skador i muskler, leder och nervsystem för att återställa kroppens normala funktion.

Välkommen att boka tid hos vår legitimerade kiropraktor på 08- 501 00 570.

Ultraljudsdiagnostik

I tillägg till övrig behandling erbjuder vi även Muskuloskelatal ultraljudsdiagnostik, som används för att undersöka smärta och problem i hela kroppen med hjälp av ultraljud. Det ger oss möjlighet att se muskler och leder i rörelse och hur de förhåller sig till varandra och kan på så sätt se när någonting inte är som det ska. Vi har därefter möjlighet att remittera dig vidare till ex. ortoped eller fysioterapeut/sjukgymnast.