Vård

Vårduppdrag

Vi erbjuder flera olika yrkeskategorier, metoder, grupper och samverkan dem emellan för att uppnå bästa vård och rehabilitering för dig som patient.

Är du nyfiken eller har frågor rörande någon av dessa är du välkommen att kontakta vår reception på 08-501 00 570 för ett första besök med legitimerad terapeut, som gör en individuell medicinsk bedömning.

Patientavgift på 250 kr erläggs vid besök i enlighet med Region Stockholms riktlinjer, högkostnadsskydd och frikort gäller.

Hemrehabilitering

Vi kommer hem till dig och ger dig vård, rehabilitering och träning i hemmet

Hemrehabilitering ges efter sjukhusvistelse, när rehabilitering behöver ske i hemmet eller när du inte har förutsättningar att ta dig till vår mottagning.
Vi erbjuder kontakt inom 24 timmar alla vardagar.

Sjukgymnast/ Fysioterapeut

Det är inte alltid lätt att veta hur man bäst tar hand om sin kropp när man har ont. Sjukgymnastik/fysioterapi används för att behandla en mängd olika hälsotillstånd som påverkar kroppen. Våra terapeuter hjälper dig att lindra och behandla smärta och besvär både i vardagen, vid skada, eller före och efter operation.

Dietist

Maten har en avgörande betydelse för din hälsa och välmående, vare sig du är frisk eller sjuk. Våra dietister hjälper dig med individuell kostrådgivning och program för att förebygga sjukdomar, om du behöver gå upp eller ned i vikt, bli frisk eller må bättre.

Arbetsterapeut

Våra arbetsterapeuter hjälper dig med det du behöver för att få en högre livskvalitet. Vårt mål är att du ska ha möjlighet till en fungerande vardag i hemmet, en aktiv fritid och delaktighet på arbete eller i skola. För dig som inte har möjlighet att ta dig till mottagningen erbjuder vi hembesök.

Kiropraktor / Naprapat

Har du smärtor och besvär i t.ex. rygg eller nacke? Vår kiropraktor hjälper dig med behandling av skador i muskler, leder och nervsystem för att återställa kroppens normala funktion.

Ultraljudsdiagnostik

I tillägg till övrig behandling erbjuder vi även Muskuloskelatal ultraljudsdiagnostik, som används för att undersöka smärta och problem i hela kroppen med hjälp av ultraljud. Det ger oss möjlighet att se muskler och leder i rörelse och hur de förhåller sig till varandra och kan på så sätt se när någonting inte är som det ska. Vi har därefter möjlighet att remittera dig vidare till ex. ortoped eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Medicinsk Laser

Laserbehandling, medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaser är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen.

Till skillnad från flera andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Vilket gör laser till ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. 

Behandlingen är icke-invasiv och är inte smärtsam.

AlterG

AlterG / Anti-Gravity Löpband möjliggör precis partiell viktbäring efter skada eller operation för att återställa naturlig gång och rörelseomfång. Det möjliggör neuromuskulär och proprioceptiv omträning som förbättrar balansen och självförtroendet, samt förbättrar gång och steglängd. AlterG används också för “prehab”-konditionering med avsevärt minskad smärta.

Den unika differentiallufttrycksteknologin ger exakt, säker och bekväm partiell viktbärande terapi samtidigt som den främjar normala gångmönster.

Smärtskola

Smärtskolan syftar till att lyfta kunskap om smärta där vetenskapen tydligt visar att det är möjligt för alla med smärta att hitta en väg till återhämtning. Smärtskolan sker i grupp och vänder sig till dig som besvärats av värk eller smärta i mer än tre månader. Med teori och praktik kommer du att få funktionell kunskap om smärta och smärtans funktion för kroppen, samt hur du kan belasta kroppen så att vardagen fungerar bättre.

Grupperna leds av våra sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, eller ett samverkande dem emellan.

Artrosskola

I artrosskolan får patienter med artros i ex. höft, knä eller hand utbildning och kunskap i hur det är att leva med artros. Du får information om vad artros är och hur den kan behandlas. Du får också tips och hjälp med träningsövningar. Artrosskolan är framtagen i enlighet med den senaste forskningen och Socialstyrelsen nationella riktlinjer för artros.

Grupperna leds av våra sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, eller ett samverkande dem emellan.

Bassängträning

Bassängträning riktar sig till dig som lider av exempelvis smärta, försämrad rörlighet och försämrad styrka. Att träna i vatten är ett skonsamt sätt att träna. Eftersom det är lättare att förflytta sig i vatten än på land kräver rörelser mindre muskelarbete och lederna avlastas. Själva vattenmotståndet har ofta en liknande funktion som träningsredskap uppe på land. Bassängträning kan också vara ett mjukt sätt att påbörja en träning som senare kan göras tyngre.

Grupperna leds av våra sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, eller ett samverkande dem emellan.

MediYoga

MediYoga är en kurs och vänder sig till dig som har problem med hög stress eller låg energi i vardagen. Det passar också för dig som har sömnsvårigheter.

MediYoga är en lugn form av yoga, där rörelserna görs i takt med din andning. Du deltar utifrån dina förutsättningar. Mediyoga kan göras på ex. matta, sittande på en stol, eller i rullstol. Kursen pågår under tio veckor med en träff i veckan. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna göra övningarna på egen hand. Kursledaren ger dig instruktioner och hjälper dig att anpassa övningarna efter dina förutsättningar.

Grupperna leds av våra sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, eller ett samverkande dem emellan.