Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vid bokning

Vi på Södertälje Rehab och Specialistcenter tillhandahåller bokningsmöjligheter via telefon eller via 1177.se. Vi tar inte emot bokningar eller avbokningar via e-post, detta för att begränsa mängden personuppgifter som kommer in till oss samt kunna hålla dem strukturerade. 

Vid telefonbokning registreras dina uppgifter i vårt journalsystem, TakeCare, i enlighet med dokumentationskrav från Patientdatalagen samt Patientsäkerhetslagen. 

Vid bokning via 1177.se registreras dina uppgifter dels i vårt journalsystem samt hos 1177.

Vi tar gärna emot e-post från er, men vi ber er att undvika icke nödvändiga personuppgifter i mailet. 

Mail med personuppgifter måste raderas skyndsamt och i de fall mailet innehåller nödvändig information, relevant för journalföring, kommer du att bli kontaktad via telefon av din vårdgivare.

Vid generell kontakt

Vid mail eller telefonsamtal med generella frågor sparas inga personuppgifter längre än nödvändigt för att ärendet ska kunna avslutas.

Vid patientbehandling

Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt journalsystem, TakeCare, och åtkomst till din journal från annan än behandlande terapeut kräver muntligt samtycke från dig och detta registreras i journalen. För journalföring gäller särskilda krav och regler i enlighet med patientdata-, och patientsäkerhetslagen.

Vid jobbansökan

Här erhåller vi personuppgifter, valda av dig som arbetssökande, via e-post. Dessa mail behandlas endast under pågående rekryteringstid om ingen annan överenskommelse görs med den arbetssökande.