Södertälje Rehab

OCH SPECIALISTCENTER

Om Oss

Södertälje Rehab är en primärvårdsrehab på uppdrag av Region Stockholm.

Hos oss arbetar legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist och kiropraktor. Vi har i dagsläget även 9 specialister inom sjukgymnastik/fysioterapi och två team för hemrehabilitering.

Vi eftersträvar en mångkulturell arbetsplats och har idag språkkunskaper inom primärt svenska och engelska. Alla behandlingar kan bokas med närvarande tolk.

Till oss kommer du utan remiss och vi följer dig hela vårdresan.

Vår vision är att effektivisera och förmedla den bästa möjliga vårdkedjan och vi har därför etablerar direktsamverkan med både vårdcentraler i närområdet och flertalet ortopedmottagningar i Stockholm.

Våra ledord är Ödmjukhet, Kunskap och Glädje och vi har kollektivavtal tecknat hos Vårdföretagarna Almega.


Patienten i Fokus

Värdegrunden beskriver det förhållningssätt som alla medarbetare inom verksamheten ska bära med sig och leva efter i sitt arbete, det består av tre delar:

  • Jag finns till för patienten

Det innebär att jag har fokus på mitt uppdrag, jag är professionell och trevlig i mitt bemötande.

Att vi har patienten i fokus hjälper oss att förstå syftet med verksamheten och vem vi finns till för. Det innebär att vi blir duktiga på att lyssna på patienten och anpassar verksamheten utifrån deras behov och kan leverera de tjänster som efterfrågas på ett effektivare sätt.

  • Jag gillar utmaningar

Det innebär att jag vågar tänka nytt och bidrar till förändring. 

Jag vill utvecklas och växa. Jag är stolt över mitt arbete.

Våra medarbetare har stor delaktighet i förbättringsarbetet då vi tror på att det är de som har störst kunskap om verksamheten. Genom att få medarbetarna att “känna” målen och inriktningen för verksamheten blir behovet av detaljstyrning mindre och vi skapar en större arbetsglädje i organisationen.

  • Jag möter varje människa med öppenhet och ödmjukhet

Det innebär att jag visar respekt för alla jag möter. Jag har tilltro till människor och ser allas lika värde. Jag vågar stå för vad jag är bra på och hjälper andra där -och jag vågar ta emot hjälp från andra som är bättre på någonting.

Vi arbetar för en verksamhet utan fördomar och med ett trevligt bemötande, både inom verksamheten och mot våra patienter. Genom dialog med patienter och medarbetare kan vi erbjuda en bättre service inom det vi har kunskap om.

 

Kvalitet

I enlighet med Socialstyrelsens krav har vi etablerat kvalitetsledningssystem SOSFS 2011:9 och arbetar dagligen med rutiner, utbildning, efterlevnad, auditeringar och revisioner för att säkerställa trygghet för våra patienter och medarbetare.

Ledningssystemet bygger på bl.a. Patientsäkerheltslagen, Patientdatalagen, Socialtjänstlagen, Hälso-, och sjukvårdslagen, Smittskyddslagen, samt felrtalet förordningar och föreskrifter.

Ägare och VD är Anton Reiderstedt
Det går att läsa mer om företget på https://www.allabolag.se/9697920024/sodertalje-rehab-kommanditbolag

Miljö

Södertälje Rehab är miljödiplomerade gentemot Region Stockholm och genomgår en miljöcertifiering inom ISO 14001.

Miljöpolicy

Alla ska kunna leva ett gott liv i en god miljö!

Södertälje Rehab verkar för en bättre och mer effektiv vårdkedja inom pimärvården med hälsa och vårdrelaterade frågor på ett sätt som främjar vår hälsa och livsmiljö.

  • Vi medverkar till en miljömässigt långsiktig och hållbar utveckling med ökad livskvalitet inom vårt verksamhetsområde.
  • Vi ska vara klimateffektiva, resurseffektiva och hälsofrämjande.
  • Vi ska sträva efter att välja tekniksa, ekonomiska och hälsofrämjande lösningar med största möjliga miljöhänsyn.
  • Vi ska uppfylla lagar och krav samt vara föregångare i vårt miljöarbete och kontinuerligt minska miljö-, och klimatpåverkan.