Personal

Tim Altmark

Tim Altmark

Fysioterapeut

FaR-Ansvarig

Hammarby Fotboll

Anna Blomster

Anna Blomster

Fysioterapeut

Specialist inom Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Carl Carlsson

Carl Carlsson

Fysioterapeut

Specialist inom Fysisk Aktivitet och  Idrottsmedicin

Hammarby Fotboll

Sanna Cortobius

Sanna Cortobius

Fysioterapeut

Erik Esbjörnsson

Erik Esbjörnsson

Fysioterpeut

Wilma Frisch

Wilma Frisch

Fysioterapeut

Carl Frölich

Carl Frölich

Fysioterapeut

Camilla Holmberg

Camilla Holmberg

Fysioterapeut

Specialist inom Ortopedi

Alexandra Israelsson

Alexandra Israelsson

Arbetsterapeut

Per Janzon

Per Janzon

Fysioterapeut

Specialist inom Ortopedisk Manuell Terapi CSPT

Diana Kalo

Diana Kalo

Dietist

Linda Kaufmann

Linda Kaufmann

Arbetsterapeut

Frida Kok

Frida Kok

Fysioterapeut

Mats Käll

Mats Käll

Fysioterapeut

Specialist inom Ortopedisk Manuell Terapi

Victor Källmyr

Victor Källmyr

Fysioterapeut

Specialist inom Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Tanja Lappalainen

Tanja Lappalainen

Fysioterapeut

Medicinsk Ansvarig

My Lejerstedt

My Lejerstedt

Fysioterapeut

Latifa Lindberg

Latifa Lindberg

Dietist

Maria Lund

Maria Lund

Fysioterapeut

Specialist inom Kvinnohälsa, Gynekologi och Obstetrik

Jennie Lundgren

Jennie Lundgren

Arbetsterapeut

Handmottagning

Frida Merrifield

Frida Merrifield

Fysioterapeut

Specialist inom Fysisk Aktivitet och  Idrottsmedicin

Evdoxia Mantzouidi

Evdoxia Mantzouidi

Kiropraktor

Marina Olai

Marina Olai

Dietist

Emil Olars

Emil Olars

Fysioterapeut

Anton Reiderstedt

Anton Reiderstedt

VD, Kiropraktor

Specialist inom Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Sofia Reiderstedt

Sofia Reiderstedt

Operativ Chef

Specialist inom Informationssäkerhet och Regelefterlevnad

Emma Skarle

Emma Skarle

Fysioterapeut

Specialist inom Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Mikael Stenholm

Mikael Stenholm

Fysioterapeut

Daniel Sundberg Jones

Daniel Sundberg Jones

Fysioterapeut

Specialist inom Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin

Annika Svensson

Annika Svensson

Fysioterapeut

Specialist inom Smärta och Smärtrehabilitering

Rasmus Waldenström

Rasmus Waldenström

Fysioterapeut

Martin Österblad

Martin Österblad

Fysioterapeut

Enhetschef Hemrehabilitering

Madeleine Kass Aho

Madeleine Kass Aho

Receptionist

Mira Leskinen

Mira Leskinen

Receptionist

Mauricio Ledesma Lopez

Mauricio Ledesma Lopez

Receptionist

Souhila Saado

Souhila Saado

Receptionist